Bases Lliga

1. PARTICIPACIÓ: Tenen dret a participar en aquest esdeveniment tots els socis del grup i afeccionats a la fotografia.
2. TEMA: Els temes seran elegits a principis de cada quadrimestre i els resultats seran publicats tant en el bloc ( en el calendari 2010 ) i la revista.
3. TÈCNICA: cada mes s’alternarà la modalitat de les fotografies en blanc i negre o color.
4. DATA PRESENTACIÓ: El segon dijous de cada mes, tots els participants que els desitgi poden presentar UNA SOLA fotografia que ha d’acomplir amb els requisits especificats més endavant. La presentació es farà al Centre Cívic de Premià de Mar a les 20:00h.
5. GRANDÀRIA: La grandària de la fotografia ha d'ésser de 18x24, o de 24X24 en cas de formats quadrats, i haurà d’estar acompanyat de l’arxiu digital. El nom del arxiu serà, el nom del autor més el mes que se presenta i el format ha de ser jpg.
6. SUPORT: la fotografia ha d'anar presentada amb un paspartús de 30x40:
▪ Si la fotografia és en color, el paspartús ha d'ésser de color negre.
▪ Si la fotografia és en B/N, el paspartús ha d'ésser de color crema.
▪ Tant si la fotografia és en format horitzontal o vertical la distància superior des de la vora de la fotografia fins a la vora del paspartús ha d'ésser de 7 cm. (veure dibuix).

7. Les fotografies es poden realitzar amb càmera digital o analògica.
8. PUNTUACIÓ:
▪ Només podran puntuar aquells fotògrafs que també hagin presentat una fotografia.
▪ S'utilitzarà per a puntuar el sistema de "Eurovisió": cada fotògraf ha de puntuar totes les fotos que s'hagin presentat, exceptuant la pròpia, amb un nombre del 10 cap a baix (en funció de la quantitat de fotos que participin), sent la puntuació més alta per a la fotografia que més li agradi.
▪ La fotografia que més punts aconsegueixi, guanyarà el títol de "FOTO DEL MES" i romandrà exposada en el Centre Cívic de Premià de Mar fins al següent mes.
▪ En cas d'un empat es formarà un jurat per triar la guanyadora, però les dues obtindran la mateixa puntuació.
9. PREMI ANUAL: es durà un registre de tots els punts aconseguits cada mes per cada fotògraf de manera que, a final d'any, el fotògraf que tingui la major puntuació acumulada serà nominat "FOTÒGRAF DE L'ANY" i se li atorgarà un premi d’un diploma acreditatiu i una subscripció gratuïta durant un any a la revista SUPERFOTO.
10. Totes les fotografies presentades cada mes s'exposaran en el Bloc de Argent i les tres primeres seran publicades a la revista de Argent, donant més protagonisme a la "Foto del mes". Al final de cada quadrimestre hi haurà una exposició de les fotografies guanyadores i finalistes al cafè “Caprici”
11. DRETS: Tots els fotògrafs es faran responsables de la seva obra, Argent publicarà totes las imatges tant al bloc com la revista, acompanyades del nom de l’autor. Les fotografies que porti cada fotògraf han de ser obligatòriament d’autoria pròpia i cadascú es fa responsable de possibles reclamacions en cas que no sigui així.
12. El propòsit de la lliga és animar a la gent a sortir a fer fotografies, per això es recomana que les fotografies siguin inèdites i fetes per participar a la lliga i no fer servir fotos d’arxiu.
13. Tots el que no siguin socis del grup s’hauran d’inscriure's a la lliga de forma gratuïta per poder participar, enviant un correu a grupargent@yahoo.es indicant el nom i cognoms. Es poden inscriure a la lliga a qualsevol mes del any encara que no ho hagi fet als mesos anteriors.
14. Argent es reserva el dret a excloure de participar a la lliga a qualsevol persona que no acompleixi amb la normativa aquí exposada.
15. Les fotografies es presentaran la copia a paper i en digital (cd, pendrive) al mateix dia. Si no el temps per enviar-les per correu electrònic es fins al següent diumenge a les dotze hores de la nit.